รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2552 เวลา 15.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 641 ท่าน