การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ใน ก.อบต.จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 09.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 347 ท่าน