การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ใน ก.อบต.จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 09.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 478 ท่าน