เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก (ก.ท.จ.ตาก)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 09.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 651 ท่าน