ด่วนที่สุด แจ้งให้ อปท. ดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติดและกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ส.ค. 2556 เวลา 13.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 463 ท่าน