ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2552 เวลา 16.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 864 ท่าน