ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2556 เวลา 11.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 327 ท่าน