โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 822)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 10.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 579 ท่าน