กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2556 เวลา 09.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1375 ท่าน