การคัดเลือกผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๖  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2556 เวลา 16.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 338 ท่าน