ด่วนที่สุด แจ้งให้องค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่นดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2556 เวลา 14.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 365 ท่าน