ด่วนที่สุด อปท.ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จัดส่งเอกสารให้จังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ม.ค. 2553 เวลา 16.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 593 ท่าน