การจัดทำบัญชีและงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2556 เวลา 09.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 435 ท่าน