รวบรวมการจัดทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU (Memorandom Of Understanding) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2556 เวลา 10.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 585 ท่าน