ขอเชิญประชุมพิจารณาคำขอกำหนดสำนักงาน อบต. เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2556 เวลา 16.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 419 ท่าน