ขอเชิญประชุมพิจารณาคำขอกำหนดสำนักงานเทศบาลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2556 เวลา 17.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 349 ท่าน