ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2556 เวลา 18.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 316 ท่าน