ด่วนที่สุด เชิญประชุมผู้บริหาร อปท. วันที่ 12 ก.ย.56  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2556 เวลา 12.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 447 ท่าน