หารือการถ่ายโอนภารกิจปศุสัตว์ตำบล (ปศต.)ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2556 เวลา 13.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 721 ท่าน