การรวบรวมผลงานการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และผลงานการประกวดโครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2556 เวลา 13.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 357 ท่าน