การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2556 และปีต่อ ๆ ไป  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ย. 2556 เวลา 14.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 732 ท่าน