ด่วนที่สุด การดำเนินงานวันสตรีสากล ประจำปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2553 เวลา 16.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 929 ท่าน