โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 900)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2556 เวลา 11.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 432 ท่าน