ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตก 0023.3/ว 15189 ลงวันที่ 17 ก.ย.2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2556 เวลา 15.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 514 ท่าน