ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2556 เวลา 16.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 478 ท่าน