โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 961)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2556 เวลา 10.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 651 ท่าน