ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "อปท. เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2556 เวลา 16.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 300 ท่าน