การดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ย. 2556 เวลา 18.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 370 ท่าน