โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 967)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2556 เวลา 10.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 564 ท่าน