การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก (ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.3/ว 15677 ลงวันที่ 20 กันยายน 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2556 เวลา 10.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 380 ท่าน