การตรววจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอกำหนดประโยชน์ตอบแท่นอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๕๕๖ (กำหนดการตรวจโบนัส)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2556 เวลา 10.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 852 ท่าน