ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ. 2556"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2556 เวลา 09.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 281 ท่าน