รายงานการขยายการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2556 เวลา 17.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 277 ท่าน