โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 989)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2556 เวลา 14.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 505 ท่าน