กำหนดการตรวจโบนัสของเทศบาลจังหวัดตาก ปี 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 10.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 929 ท่าน