ประกาศ ก.ท.จ.ตาก จำนวน ๒ ฉบับ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน และ เงินประจำตำแหน่ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 10.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1041 ท่าน