ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ย. 2556 เวลา 18.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 413 ท่าน