เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2553 เวลา 13.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 762 ท่าน