ขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นอำเภอแม่ระมาดเป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ของ ทต.แม่จะเรา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2556 เวลา 11.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 433 ท่าน