โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 (ที่ ตก 0023.5/ว 1023)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 13.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 515 ท่าน