ด่วนที่สุด สำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบด้วยไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 14.16 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 357 ท่าน