ขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นอำเภออุ้มผางเป็นกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ของ ทต.แม่จัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2556 เวลา 15.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 529 ท่าน