ขอเชิญประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระฯ ใน ก.ท.จ.ตาก วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2556 เวลา 10.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 423 ท่าน