ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสายประทีป ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2556 เวลา 16.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 475 ท่าน