การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 6/2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2556 เวลา 16.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 508 ท่าน