การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (ที่ ตก 0023.3/ว 16176 ลว.2 ตุลาคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 14.41 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 729 ท่าน