ขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมเป็นกรรมการ ของ ทน.แม่สอด และ ทต.วังเจ้า จำนวน ๒ ฉบับ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2556 เวลา 15.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 452 ท่าน