ขอความอนุเคราะห์ท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมเป็นกรรมการ ของ ทต.วังเจ้า จำนวน ๑ ฉบับ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 13.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 359 ท่าน