ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนปลอดฝุ่น พัฒนาแหล่งน้ำ และก่อสร้างประปาหมู่บ้านตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 11.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 937 ท่าน