ขอเชิญประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 14.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 409 ท่าน